English Chinese

Hotline tư vấn 24/7

0902933878

Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng
Chính sách bán hàng

Chính sách

Chính sách bán hàng

27-04-2021 08:59:44 AM - 33

                                                                                         

         CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

1 Chính sách chung 

  • Mục tiêu :  

    Công ty Hưng Long ( Manufacturer ) lấy khách hàng làm trung tâm nên việc trao đổi với khách hàng ( Producer ) về  tiêu chí sản phẩm của khách hàng ( Product goal )  là một trong những mục tiêu quan trong nhất trong đó thị trường cũng như thị hiếu hay yêu cầu riêng của người mua ( End user ) là cốt lõi.

   Bên cạnh đó, các yếu tố khác như mặt bằng sản xuất, chiến lược kinh doanh,  kế hoạch tài chính cũng cần được bàn bạc hay trao đổi cụ thể .  

 

   SỰ THÀNH CÔNG BỀN VỮNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ MỤC TIÊU BÁN HÀNG CỦA

   CÔNG TY HƯNG LONG.

 

  • Đặc thù:

     _Công ty Hưng Long thiết kế và sản xuất hệ thống dây chuyền giết mổ, chế biến thịt theo ký thuật “may đo” không áp đặt hệ thống hay quy trình sản xuất rập khuôn nên việc khảo sát thực tế  mặt bằng của khách hàng sẽ được thực hiện đầu tiên.

     _  Quá trình tư vấn chuyên ngành sẽ được bắt đầu ngay sau khi khảo sát và bàn bạc cụ thể trên cơ sở thực tế của khách hàng. Điều này phù hợp với tình hình chung của từng Doanh nghiệp nói riêng và Việt Nam nói chung .

     _ Trang thiết bị do Hưng Long sản xuất sử dung nguyên vật liệu trong nước , chỉ những chi tiết hay các linh kiện, phụ tung đặc chủng Hưng Long mới nhập khẩu chính hãng vơi sự đảm bảo của Nhà sản xuất . Đây cũng là một trong những mục tiêu và hoài bão mà Hưng Long muốn đạt được :

 

TỪNG BƯỚC TỰ CHỦ CÔNG NGHỆ VÀ   THOÁT KHỎI SỰ LỆ THUỘC NƯỚC NGOÀI .

2 Định nghĩa chung 

     2.1 Hàng hóa :

                        Hàng hóa là tất cả những gì do Hung Long thiết kế và sản xuất bao gồm cả dịch vụ lắp đạt vận hành và

                   chuyển  giao . Bảo hành là  một nghĩa vụ như hiệu chỉnh, sửa chữa , thay thế . Bảo trì là một dịch vụ được thể

                   hiện bằng hợp đồng bảo trì hay bảo dưỡng theo đề xuất của khách hàng.

                          Hàng hóa cũng có thể là những linh kiện , phụ tùng thay thế mà bên Hưng Long bán đoạn mại cho khách

                   hàng đi kèm với dịch vụ lắp ráp và bảo hành cho các linh kiện hay phụ tùng đó

 

2.2  Dịch vụ  :

                       Dịch vụ  là gồm tất cả các hoạt động , tác nghiệp mà bên Công ty Hưng Long thực hiện nhằm phục vụ cho              

                   hoạt động chính của hàng hóa   hay một công trình đã được các bên đồng thuận ký kết hợp đồng .

                       Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng được tính như một hàng hóa và được gọi là phí bảo trì bảo dưỡng

 

 

 

 

 

3  Quy trình bán hàng

                 3.1  Hàng hóa là hệ thống đồng bộ : 

 

                

 

 

 

 

                  3.2  Hàng hóa là dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

4  Quy ước hợp đồng :

                  Quy ước hợp đồng là cơ sở khung để  thiết lập hợp đồng thuộc Chính sách bán hàng của Công ty Hưng

             Long bao gồm 04 điểm chính sau :

 

4.1  Phụ lục hợp đồng 

       Phụ lục hợp đồng là báo giá tổng giá trị hợp đồng bao gồm các phí dịch vụ liên quan . Phụ lục hợp đồng là

              một phần không tách rời hợp đồng . Phụ lục hợp đông cũng có thể xác định các thay đổi hay phát sinh của hợp

              đồng  nhưng không được làm thay đổi  các điều khoản cốt lõi của hợp đồng đã ký kết.

 

4.2 Tạm ứng tối thiểu :

                      Tạm ứng hợp đồng là khoản đặt cọc đảm bảo cho bên Hưng Long tiến hành thực hiện hợp đồng Tạm ứng

                phải có giá trị tối thiểu là 30 % tổng giá trị hợp đồng

 

4.3  Hiệu lực hợp đồng :

       Hợp đồng sẽ có và chỉ có hiệu lực từ ngày Hưng Long nhận được đầy đủ khoản tạm ứng hợp đồng.

 

             4,4  Hình thức thanh toán:

                     Thanh toán bằng chuyển khoản

 

4.5 Thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng 

        Thanh quyết toán hợp đồng được thực hiện ngay sau khi khách hàng ký kết nghiệm thu và Hưng Long phát

                   hành :

                          _ Hóa đơn tài chính hợp lệ

             _ Giấy đề nghị thanh toán.

_ Biên bản nghiệm thu

                

 

 

 

 

 

5  Chính sách Bảo hành :

             Công ty Hưng Long chỉ chịu trách nhiệm bảo hành đối với các hệ thống, thiết bị, linh kiện, phụ tùng do Hung

          Long cung cấp, lắp đặt . Thời gian bảo hành không quá 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu .

 

6  Hợp đồng bảo trì :

               Hợp đồng bảo trì là hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trên cơ sở  sự thỏa  thuận và  yêu cầu của khách hàng . Phí bảo trì

         được tính trên Tháng hay Quý và không bao gồm linh kiện hay phụ tùng thay thế.   

 

7 Cam kết bảo mật thông tin khách hàng :

                Công ty Hưng Long cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến nội bộ, hoạt động của khách hàng

                

 

 

                                                                                                  Công ty TNHH Cơ khí Thương mại Hưng Long

                                                                          Giám đốc  

 

 

 

    Mạc Quốc Lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP