English Chinese

Hotline tư vấn 24/7

0902933878

Lắp đặt, sửa chữa, Bảo trì

Lắp đặt, sửa chữa, Bảo trì

Lắp đặt, sửa chữa, Bảo trì

Lắp đặt, sửa chữa, Bảo trì

Lắp đặt, sửa chữa, Bảo trì
Lắp đặt, sửa chữa, Bảo trì

Dịch vụ

Lắp đặt, sửa chữa, Bảo trì

24-10-2018 06:05:25 PM - 1224

                

 

                   

  1. Cung cấp phụ tùng thiết bị các loại dây chuyền giết mổ gia cầm và gia súc.
  2. Nhận sửa chữa dây chuyền thiết bị giết mổ gia cầm và gia súc.
  3. NHận bảo trì dây chuyền thiết bị giết mổ gia cầm và gia súc.
  4. Nhận thi công lắp đặt dây chuyền thiết bị gia cầm và gia súc.

 

                                                                          

 

                                    

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP