English Chinese

Hotline tư vấn 24/7

0902933878

Tư vấn thiết kế nhà máy giết mổ gia súc gia cầm

Tư vấn thiết kế nhà máy giết mổ gia súc gia cầm

Tư vấn thiết kế nhà máy giết mổ gia súc gia cầm

Tư vấn thiết kế nhà máy giết mổ gia súc gia cầm

Tư vấn thiết kế nhà máy giết mổ gia súc gia cầm
Tư vấn thiết kế nhà máy giết mổ gia súc gia cầm

Dịch vụ

Tư vấn thiết kế nhà máy giết mổ gia súc gia cầm

24-10-2018 06:04:18 PM - 1538

Nhà máy giết mổ mo hình nhỏ phù hợp cho doanh nghiệp giêt mổ 100-300 con/ ca

 

 

Mổ hình phù hợp cho các dự án giết mổ tập trung ở các tỉnh thành phố

 

 

Nhà máy giết mổ heo công nghiệp

 


1-  Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị dây chuyền giết mổ gia cầm & gia súc. dây chuyền pha lốc & chế biến thực phẩm thịt. 

2- Cung cấp các phụ tùng thiết bị dây chuyền giết mổ, chế biến thịt & sửa chữa bảo trì. 

3- Cung cấp phụ tùng cho các nhà sản xuất dây chuyền giết mổ. Dịch vụ cung cấp chuyên gia giết mổ.
 
4- Cung cấp các dịch vụ liên quan về công nghệ giết mổ gia cầm và gia súc

 

 

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP