Hotline tư vấn 24/7

0902933878

CÔNG TY ANH HOÀNG THY NĂM 2018

CÔNG TY ANH HOÀNG THY NĂM 2018

CÔNG TY ANH HOÀNG THY NĂM 2018

CÔNG TY ANH HOÀNG THY NĂM 2018

CÔNG TY ANH HOÀNG THY NĂM 2018
CÔNG TY ANH HOÀNG THY NĂM 2018

CÔNG TY ANH HOÀNG THY NĂM 2018

Bền bỉ hơn - Tiết kiệm hơn - Cao cấp hơn

02-01-2019 06:49:12 PM - 959

       

  CUỐI NĂM 2018

  TẠI BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

        Ngày 02 tháng 12 năm 2018 thi công lắp đặt dây chuyền giết mổ heo tại nhà máy giết Biên Hòa Đồng Nai.

   

                      

   

   

               

   

  Các tin khác

  PHONE
  SMS
  MAP