Hotline tư vấn 24/7

0902933878

CÔNG TY CB THỰC PHẨM PHÚ AN SINH NĂM 2008

CÔNG TY CB THỰC PHẨM PHÚ AN SINH NĂM 2008

CÔNG TY CB THỰC PHẨM PHÚ AN SINH NĂM 2008

CÔNG TY CB THỰC PHẨM PHÚ AN SINH NĂM 2008

CÔNG TY CB THỰC PHẨM PHÚ AN SINH NĂM 2008
CÔNG TY CB THỰC PHẨM PHÚ AN SINH NĂM 2008

CÔNG TY CB THỰC PHẨM PHÚ AN SINH NĂM 2008

Bền bỉ hơn - Tiết kiệm hơn - Cao cấp hơn

13-11-2018 05:55:57 PM - 1991

    

         Năm 2007 Nhập hàng lắp đặt dây chuyền giết mổ heo và gà cho Công ty CB Thực phẩm Phú An Sinh.

      Năm 2008 lắp đặt.

   

                

   

                

   

                        

   

                          

               

                            

  Các tin khác

  PHONE
  SMS
  MAP