Hotline tư vấn 24/7

0902933878

TƯ VẤN MÔ HÌNH GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN

TƯ VẤN MÔ HÌNH GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN

TƯ VẤN MÔ HÌNH GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN

TƯ VẤN MÔ HÌNH GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN

TƯ VẤN MÔ HÌNH GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN
TƯ VẤN MÔ HÌNH GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN

TƯ VẤN MÔ HÌNH GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN

Bền bỉ hơn - Tiết kiệm hơn - Cao cấp hơn

06-10-2022 12:49:51 PM - 131

   

  CÔNG TY TNHH TM CƠ KHÍ HƯNG LONG

  NHẬN TƯ VẤN, THIẾT KẾ

  CÁC LOẠI HÌNH GIẾT MỔ GIÁ SÚC VÀ GIA CẦM

  1. GIẾT MỔ HEO

      1.1- Lò giết mổ heo vừa và nhỏ.

      1.2- Lò giết mổ heo tập trung.

      1.3- Nhà máy giết mổ heo 100 con đến 300 con/ ca.

      1.4- Nhà máy giết mổ heo trên 300 con đến 2.000 con/ ca. 

  2. TIÊU CHÍ SẢN PHẨM THỊT HEO

      2.1- Giết mổ heo cắt mảnh xuất thịt nóng ra chợ.

      2.2- Giết mổ heo, sơ chế pha lóc thịt nóng ra thị trường.

     2.3- Giết mổ heo, chế biến pha lóc theo nhu cầu địa phương.

     2.4- Nhà máy giết mổ heo theo tiêu chuẩn Châu Âu, giết mổ, làm mát treo quy trình, chế biến pha lóc, đóng gói, cấp đông, trữ đông, xuất các tỉnh thành hoặc xuất khẩu v.v...

  3- GIẾT MỔ GÀ

      3.1- Giết mổ gà từ 300 con đến 1.500 con/ ca. 

      3.2- Giết mổ gà từ 1.500 con đến 6.000 con/ ca, làm đủ quy trình giết mổ gà.

      3.3- Giết mổ gà từ 2.000 con đến 4.000 con/ giờ, đủ quy trình giết mổ và chế biến pha lóc thịt gà, chế biến phụ phẩm v.v....

  4- GIẾT MỔ BÒ

      4.1- Quy chuẩn giết mổ bò Úc xuất thịt nóng.

      4.2- Quy chuẩn giết mổ bò Úc chế biến pha lóc.

      4.3- Quy chuẩn giết bò Miên.

      4.4- Quy chuẩn giết bò ta và các yêu cầu thực tế.

  5. GIẾT MỔ VỊT

      5.1- Giết mổ vịt từ 300 con đến 500 con/ ca.

      5.2- Giết mổ vịt từ 200 con đến 1.000 con/ giờ và các yêu cầu sản xuất khác.

   

      Xin liên hệ : CÔNG TY TNHH TM CƠ KHÍ HƯNG LONG

     Website: cokhihunglong.vn          E-mail: vinajixie@gmail.com

     Điện thoại: 0902933878

  Các tin khác

  PHONE
  SMS
  MAP