Hotline tư vấn 24/7

0902933878

NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG
NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

Bền bỉ hơn - Tiết kiệm hơn - Cao cấp hơn

22-11-2022 04:24:35 PM - 175

   

  NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THIẾT BỊ

  GIẾT MỔ HEO NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2022

        Do tình hình dịch bệnh ảnh hường cuối cùng hàng hóa cũng an toàn về đến Việt Nam và thông quan một cách thuận lợi, hàng hóa thiết bị giết mổ đước về đến nhà máy giết mổ tập trung Xuân Thới Thượng.

   

  Hình ảnh xuống container ngày 20 tháng 07 năm 2022

   

   

                      

   

                      

  Các tin khác

  PHONE
  SMS
  MAP