Hotline tư vấn 24/7

0902933878

NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG
NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2022 NHÀ MÁY GIẾT MỔ HEO TẬP TRUNG XUÂN THỚI THƯỢNG

Bền bỉ hơn - Tiết kiệm hơn - Cao cấp hơn

22-11-2022 04:34:38 PM - 189

  NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THIẾT BỊ

  GIẾT MỔ HEO NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2022

        Ngày thư hai hải container 40feet thiết bị giết mổ đã về đến nhà máy giết mổ tập trung Xuân Thới Thượng, toàn bộ hàng hóa thiết bị 4 container 40 feet do:

  CÔNG TY TNHH TM CƠ KHÍ HƯNG LONG nhập khẩu.

   

  Hình ảnh ngày thư hai

  bóc gỡ hàng hóa thiết bị giết mổ heo

   

                      

   

                      

  Các tin khác

  PHONE
  SMS
  MAP